Tekster

Kritikk
Utstillingsanmeldelser skrevet for kunstkritikk.no, KUNSTforum, Billedkunst og ArtScene Trondheim.

Omtaler og katalogtekster
Tekster om enkeltverk og utstillinger, skrevet for KORO, Entrée og enkeltkunstnere og -kuratorer.

Intervju
Tekster basert på samtaler med blant annet Tauba Auerbach, Toril Johannessen og Erlend Høyersten.

Journalistikk
Småsaker skrevet for kunstkritikk.no og Masterbloggen.

Akademiske tekster
Masteravhandling og artikler.

Reklamer