Prosjekter

Dublett
Hordaland kunstsenter lanserte høsten 2013 bokserien Dublett. Serien tar for seg kunstneres praksis, kunstneriske samarbeid eller prosjekter fra kunstsenterets region.Hver Dublett består av et nytt kunstverk i bokform og en tekstsamling med nyskrevet tekst. Jeg er prosjektleder og redaktør for serien.

Estetiske rom
Forelesningsrekke høsten 2012, med deltakerne Wenche Volle, Henrik Reeh og Sabine Klausen Nielsen. Jeg har, som representant for Kunstakademiet i Trondheim, organisert forelesningsrekken sammen med Jørgen Lund fra Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU.

Back to basics
Mitt første kuratoriske prosjekt, bestående av en utstilling med nye verk av Frøydis Lindén, Inger Wold Lund, Tore Reisch og Anngjerd Rustand, utstillingstekst, et kveldsarrangement om biologisk mangfold i frukthager, og en forelesning av Germano Celant.

Masterbloggen
Masterbloggen, en nettside laget av Forening for masterformidling, tilgjengeliggjør forskning på masternivå. Jeg er redaktør for fagfeltet kunsthistorie.

Masterkveld
Kunsthistoriestudenter og nyutdannede kunsthistorikere forteller om sine masterprosjekter i denne presentasjonsrekken på Hordaland kunstsenter.

Kulturkort for ungdom
Hordaland fylkeskommunes Kulturkortordning gir ungdom økt tilgang til ulike kulturtilbud, blant annet gjennom reduserte billettpriser og god informasjon.

Reklamer