Om

Eva Rem Hansen
kunsthistoriker

Jeg er Ph.D.-stipendiat i kunsthistorie ved NTNU, med prosjektet Av jord er du kommet, til jord skal du bli… En posthumanistisk fundert undersøkelse av relasjonen mellom kunstnersubjekt og materiale i arte povera-bevegelsens tidlige verker. Jeg er fra før master fra Universitetet i Bergen i 2008, med oppgaven «Kontrastfylte kunstforståelser: objektorienterte og begrepsbaserte forståelser av kunsten». Dette er en teoretisk oppgave som studerer bruken av kunstbegrepet i ulike tradisjoner innenfor kunsthistoriefaget.

Mine faglige interesseområder er moderne og samtidig kunst og teori – først og fremst Arte Povera, amerikansk kunst fra 60- og 70-tallet, «konseptuelt» maleri, modernistisk og institusjonell kunstteori, og spørmål som angår kunsthistoriefaget som disiplin. Høsten 2014 dedikerte jeg til et individuelt forskningsprosjekt muliggjort av et stipend fra Stiftelsen FORART. Prosjektet undersøkte Arte Povera-kunstneren Giuseppe Penones verker i lys av posthumanistisk teori, og ble publisert som artikkelen «Siste hånd på verket. Giuseppe Penones forhandlinger med omgivelsene» i Kunst og kultur 2/2015. Dette temanummeret, med tittelen «Arte povera i Norge. Verkets åpninger mot verden» var jeg selv redaktør for.

Tidligere har jeg arbeidet som redaktør for Hordaland kunstsenters bokserie Dublett, og da utgitt bøker om og med Annette Kierulf og Caroline Kierulf, Toril Johannessen, Pedro Gòmez-Egaña og Elsebeth Jørgensen. Som frilansskribent har jeg skrevet anmeldelser, intervjuer, utstillingstekster og verksomtaler, blant annet for kunstkritikk.no, KUNSTforum, Billedkunst, KORO og flere enkeltkunstnere. Som frilanser har jeg også prøvd meg som kurator, med utstillingen Back to basics som ble vist på Hordaland kunstsenter januar – mars 2012. Utstillingen inneholdt nye arbeider av Frøydis Lindén, Inger Wold Lund, Tore Reisch og Anngjerd Rustand. Tilknyttet utstillingen var også to arrangement; et kveldsseminar om bevaring av gamle eplesorter og en forelesning ved Germano Celant.

Jeg holder ellers foredrag og presentasjoner om samtidskunst, og både under og etter studiene har jeg jobbet på Universitetet i Bergen, som foreleser i kunsthistorie. Undervisningsområdene mine har hittil vært moderne kunst, kunstteori og -filosofi gjennom historien, arkitekturhistorien fra antikken til i dag, norsk kunst- og arkitekturhistorie fra mellom- og etterkrigstiden, og visuell retorikk. På institutt for kunst- og medievitenskap på NTNU har jeg jobbet med exfac-undervisning, og på Kunstakademiet i Trondheim (KiT) arbeidet jeg som foreleser i kunstteori og -historie høsten 2012.

Jeg har også vært opptatt av å formidle kunsthistorieforskning utenfor universitetsmiljøet. I samarbeid med KiT og seksjon for kunsthistorie på NTNU har jeg arrangert forelesningsrekken Estetiske rom, skandinaviske forskere fra felt som kunsthistorie, arkitektur og urbanisme hold presentasjoner ulike steder i Trondheim. På Hordaland kunstsenter, der jeg jobbet som informasjons- og formidlingsmedarbeider fra 2009-2012, initierte jeg forelesningsrekken Masterkveld, der kunsthistoriestudenter og nyutdannede kunsthistorikere ble invitert til å presentere sine masteroppgaver. På fritiden har jeg i en periode vært fagredaktør på Masterbloggen, med ansvar for kunstseksjonen, der ferdigutdannede kunsthistorikere skriver korte tekster om sine masterprosjekter.

I 2014 var jeg medlem av Faglig utvalg for billedkunst og kunsthåndverk i Norsk kulturråd, der jeg var med på å behandle søknader om blant annet prosjekt- og utstillingsstøtte fra kunstnere, kunstinstitusjoner og andre aktører på det norske kunstfeltet.

På denne nettsiden forsøker jeg å samle tekstene mine, sammen med informasjon om ulike prosjekter jeg er involvert i. Dette blir dermed et arkiv for min egen del, som forhåpentligvis også kan være interessant eller nyttig lesning for andre.

Reklamer