CV

Eva Mathilde Rem Hansen
Født 15.06.1983

Tlf: 47 27 56 68
E-post: eva.rem.hansen@gmail.com
Adr: Sjøvegen 13, 7053 Ranheim
Sivil status: Samboer med Jørgen Lund, barn født 2012 og 2015

Utdanning

 • 2016-2019
  Ph.D.-stipendiat
  Institutt for kunst- og medievitenskap, Det humanistiske fakultet, NTNU
 • 2011
  Ph.D-kurs: Bildekunst mellom historie, estetikk & praksis
  Universitetet i Tromsø
 • 2006-2008
  Master i kunsthistorie
  Universitetet i Bergen
 • 2003-2006
  Bachelor i estetiske fag med fordypning i kunsthistorie
  Universitetet i Bergen
 • 2002-2003
  Kunstlinjen
  Trøndertun folkehøgskole
 • 1999-2002
  Formgivningsfag
  Risør videregående skole

Arbeidsforhold

 • 2012-2015
  Prosjektleder og redaktør
  Bokserien Dublett, Hordaland kunstsenter
 • 2009
  Frilans skribent/kritiker (Enkeltpersonsforetak fra 2012)
  kunstkritikk.no, KUNSTforum, Billedkunst, KORO, m.m.
 • 2008-2012
  Vitenskaplig assistent / universitetslektor
  Universitetet i Bergen
 • 2009- 2012
  Informasjons- og formidlingsmedarbeider
  Hordaland kunstsenter
 • 2009-2010
  Rådgiver i kulturavdelinga
  Hordaland fylkeskommune
 • 2004-2009
  Gallerivakt og kaféansvarlig
  Hordaland kunstsenter
 • 2005-2007
  Sesongarbeider i antikvariat
  Bokbyen ved Skagerak

Prosjekter

 • 2014-2015
  Redaktør for Kunst og kultur 2/15: «Arte povera i Norge. Verkets åpninger mot verden»
 • 2014
  Frilans forsker støttet av stiftelsen FORART.
 • 2012
  Programansvarlig for forelesningsrekken Estetiske rom
  Kunstakademiet i Trondheim, NTNU
 • 2011-2012
  Kurator for utstillingsprosjektet Back to basics
  Hordaland kunstsenter
 • 2010-2012
  Fagredaktør for kunsthistorie
  Masterbloggen.no
 • 2010-2012
  Fagansvarlig for forelesningsrekken «Masterkveld»
  Hordaland kunstsenter
 • 2010
  Redaksjonsassistent
  Stine Hebert & Anne S. Karlsen, Self-organised

Undervisningserfaring

 • 2012
  Foreleser i moderne og samtidig kunstteori og -historie
  NTNU Kunstakademiet i Trondheim
 • 2012
  Assistent i Exfac
  Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU
 • 2011
  Veileder på «KUN153-F Arkitektur fra antikk til postmodernisme»
  Fjernundervisningen, Universitetet i Bergen

Enkeltforelesninger, foredrag m.m.

 • 2014
  Kunstnersamtale med Andreas Eriksson, til utstillingen «Roundabouts»
  Trondheim Kunstmuseum
 • 2013, 2014
  «Kunst i offentlig rom. Fra utsmykning av bygg til analyse av sted»
  Gjesteforelesning, Musikkteknologi, NTNU
 • 2012
  «Greenbergs modernisme»
  Forelesning, NTNU Kunstakademiet i Trondheim
 • 2009
  Presentasjon av kunstnerisk utsmykning
  Deloitte Bergen
 • 2008
  Innlegg om masteroppgave
  Forskergruppen Visuell kultur, UiB

Stipender & residencies

 • 2013           : FORART grant
 • 2013           : Residency i Trondheim kommunes gjesteleilighet i Berlin
 • 2011           : Kulturstipend, Bergen kommune
 • 2007          : Prosjektstipend, Ludvig Meltzers høgskolefond

Kurs

 • 2012           : LAOS-humstart, kurs for læringsassistenter, NTNU
 • 2011           : Kurs i skriving for nett, ved Ove Dalen fra NetLife Research
 • 2009          : Kurs i formidling gjennom sosiale medier, Ramsøy design
 • 2008          : Opplæringsprogram for gruppeledere, UiB

Verv

 • 2009-2012 : Ansattes tillitsvalgt, Hordaland kunstsenter
 • 2009-2012 : Styremedlem, Hordaland kunstsenter

Medlemsskap

 • 2012-         : AICA, International Association of Art Critics
 • 2012-         : Norsk kritikerlag, seksjon for kunstkritikere
 • 2008          : Forskergruppen Visuell Kultur, UiB

Språk

 • Norsk (morsmål)
 • Engelsk (flytende)
 • Tysk (grunnleggende kjennskap)

Publikasjonsliste

 • Dublett – Elsebeth Jørgensen, Bergen: Hordaland kunstsenter, 2016. Redigert i samarbeid med serieredaktør Anne Szefer Karlsen.
 • «Arte Povera i Norge. Verkets åpninger mot verden» red. Eva Rem Hansen, temanummer av Kunst og kultur nr. 2, 2015.
 • «Siste hånd på verket. Giuseppe Penones forhandlinger med omgivelsene», i Kunst og kultur nr. 2, 2015.
 • «Fra Kunstnernes Hus til kunsthistorien», innledningsartikkel i Kunst og kultur nr. 2, 2015.
 • «The Architecture of Coincidence», intervju med kunstnerne Stian Ådlandsvik og Lutz-Rainer Müller. Publisert i katalogen You only tell me you love me when you´re drunk, Revolver Publishing, 2015.
 • Dublett – Pedro Gómez-Egaña, Bergen: Hordaland kunstsenter, 2014. Redigert i samarbeid med serieredaktør Anne Szefer Karlsen.
 • «Å regissere skjebnen», innledning i Eva Rem Hansen & Anne Szefer Karlsen,  (red.), Dublett – Pedro Gómez-Egaña, Bergen: Hordaland kunstsenter, 2014.
 • «Directing Destiny», innledning i Eva Rem Hansen & Anne Szefer Karlsen, (red.), Dublett – Pedro Gómez-Egaña, Bergen: Hordaland kunstsenter, 2014.
 • Dublett – Toril Johannessen, Bergen: Hordaland kunstsenter, 2014. Redigert i samarbeid med Maria Lyngstad Willassen og serieredaktør Anne Szefer Karlsen.
 • «Vitenskap som transplantat», innledning i Eva Rem Hansen, Anne Szefer Karlsen og Maria Lyngstad Willassen (red.), Dublett – Toril Johannessen, Bergen: Hordaland kunstsenter, 2014.
 • «Science as Transplant», innledning i Eva Rem Hansen, Anne Szefer Karlsen & Maria Lyngstad Willassen (red.), Dublett – Toril Johannessen, Bergen: Hordaland kunstsenter, 2014.
 • «Å sikte mot stjernene», kritikk av nominasjonsutstillingen til Lorck Schive kunstpris 2013. Publisert på kunstkritikk.no 14.10.2013.
 • «Folk til kunsten! En samtale om Bergen Kunsthalls formidlingsaktivitet». Publisert i Lahn-Johannessen, Lazaridis, Sekkingstad, Øvstebø og Århus (red.), Bergen Kunsthall i Perspektiv, 2001-2013, Bergen: Bergen Kunsthall, 2013.
 • «Getting People to the Art! A conversation about Bergen Kunsthall’s educational program». Publisert i Lahn-Johannessen, Lazaridis, Sekkingstad, Øvstebø og Århus (red.), Bergen Kunsthall in Perspective, 2001-2013, Bergen: Bergen Kunsthall, 2013.
 • «Queerkarneval», kritikk av gruppeutstillingen Lips Painted Red på Trondheim Kunstmuseum. Publisert på kunstkritikk.no 13.08.2013.
 • «Konsensus i kvartetten», kritikk av Symposia, masterutstillingen ved Kunstakademiet i Trondheim. Publisert på kunstkritikk.no 24.05.2013.
 • «Stipendiaten er ingen øy», kritikk av Patrik Entian, Geir Harald Samuelsen og Andreas Siquelands utstillinger i Trondheim. Publisert på kunstkritikk.no 12.03.2013.
 • «Berettiget retrospektiv», kritikk av Ole Sjølies utstilling på Trondheim kunstmuseum. Publisert på kunstkritikk.no 06.12.2012.
 • «Eksistensiell teknologi», kritikk av Meta.Morf 2012 A Matter of Feeling. Publisert på kunstkritikk.no 15.10.2012.
 • «Aspekter ved nomadelivet», kritikk av gruppeutstillingen Lademoen Art Nomads. Publisert i Billedkunst 5.2012.
 • «Kunstens politikk», kritikk av gruppeutstillingen SAMMEN på TKM Bispegata. Publisert på kunstkritikk.no 17.08.2012.
 • «LevArt – et agency», intervju med Anne-Gro Erikstad, daglig leder i LevArt. Publisert på ArtScene Trondheim 11.06.2012.
 • «Studentkollektivet», kritikk av Kunstakademiet i Trondheims Masterutstilling 2012. Publisert på kunstkritikk.no 24.05.2012.
 • «Speil, speil…», omtale av visningsrommet Entrées utstillinger 2009-2011. Publisert i Entrées Retrospective Catalogue 2009-2011, mai 2012.
 • «Mirror, mirror…», omtale av visningsrommet Entrées utstillinger 2009-2011. Publisert i Entrée. Retrospective Catalogue 2009-2011, Bergen: Entrée, mai 2012.
 • «Aksjon og avbildning», kritikk av Systemkrise på TSSK. Publisert på ArtSceneTrondheim 24.04.2012.
 • «Et nytt verdensbilde», intervju med Tauba Auerbach i Kunstforum 1/12.
 • «Spiraleffekten», kritikk av Spiralen og kvadratet på Trondheim Kunstmuseum. Publisert på kunstkritikk.no 17.02.2012.
 • «Back to basics», tekst til utstillingen Back to basics,Publisert i Hordaland kunstsenter. Retrospektiv katalog 2012/Hordaland Art Centre. Retrospective catalogue 2012, Bergen: Hordaland kunstsenter, januar 2013.
 • «Back to basics» (ENG), tekst til utstillingen Back to basics. Publisert i Hordaland kunstsenter. Retrospektiv katalog 2012/Hordaland Art Centre. Retrospective catalogue 2012, Bergen: Hordaland kunstsenter, januar 2013.
 • «Sound of science», omtale av Transiteaterets stykke med samme navn. Publisert på Masterbloggen.no 07.11.2011.
 • «Å fylle hvite hull», verksomtale av Vibeke Slyngstads prosjekt på Høgskolen i Ålesund. Publisert i  KORO. Årskatalog 2010, Oslo: KORO, 2011.
 • «Filling white holes», verksomtale av Vibeke Slyngstads prosjekt på Høgskolen i Ålesund. Publisert i  KORO. Årskatalog 2010, Oslo: KORO, 2011.
 • «Vitenskap og magi», intervju med Toril Johannessen i Kunstforum 1/11.
 • «Synlig tilstedeværelse», omtale av Katrine Giævers kunstprosjekt på Florø Lufthavn 330-skvadron i KOROs Årskatalog 2009 (utgitt 2011).
 • «Visible presence», verksomtale av Katrine Giævers prosjekt på Florø Lufthavn. Publisert i KOROÅrskatalog 2009, Oslo: KORO, 2011.
 • «Fra masteroppgave til utstilling», intervju med kurator Ruth Hege Halstensen. Publisert på Masterbloggen.no 12.07.2011.
 • «Et museum med åpne dører», intervju med Erlend Høyersten i Kunstforum 3/10.
 • «Aldri så galt at det ikke er godt for noe», omtale av Inger Wold Lunds verk Wasted. I Håndykken, Steffen (red.), BABOKA : Avgangsbok for bachelorstudenter ved Kunstfag på Kunsthøgskolen i Oslo, Oslo; KHiO, 2009. Også publisert på Wold Lunds hjemmeside.
 • «Komponerte relasjoner», kritikk av Leonard Rickhards festspillutstilling i Bergen Kunsthall. Publisert på kunstkritikk.no 11.06.2009.
 • «Norske blikk på Japan», tekst i utstillingen East West Fusion pt.1: Norske blikk på Japan på Hole Artcenter, Hole 2009. Også publisert på galleriets nettsider 01.06.2009.
 • «Overflate med dybdeillusjoner», kritikk av Stephen Prina-utstilling i Bergen Kunsthall. Publisert på kunstkritikk.no 19.03.2009.

Flere av tekstene kan også leses under fanen «tekster» på denne nettsiden.

Reklamer