Dublett anmeldt i Numer

dublett numer

Evelyn Holm har skrevet en anmeldelse av Dublett – Pedro GómezEgaña i Numer – tidsskrift for tegning nr. 111, publisert i januar 2017. Holm sammenligner boken, som er bygget opp av en kunstnerbok og en tekstbok, med en separatutstilling med tilhørende seminar og kunstnersamtale, og rapporterer at det er en god opplevelse å besøke denne utstillingen. Hun setter særlig pris på hvordan det tekstlige og det billedlige – både innad i kunstnerboken og i forholdet mellom kunst- og tekstbok – utfyller og underbygger hverandre. Holm oppsummerer sin anmeldelse som følger: «Verken boken eller Pedro Gómez-Egañas arbeider er lett tilgjengelige, men for en belønning som venter den tålmodige, som lar tiden virke og verkets kompleksitet åpenbare seg i en mening en ikke engang har noe ønske om å definere!»

Dublett – Pedro GómezEgaña er utgitt av Hordaland kunstsenter og fås kjøpt via kunstsenterets nettsider, samt på utvalgte utsalgssteder. Boken inneholder, foruten Pedro Gómez-Egañas kunstnerbok, tekster av Knut Ove Arntzen, Bojana Bauer, Elie During, Jacob Wren og Octavio Zaya, og jeg har redigert den sammen med serieredaktør Anne Szefer Karlsen.

(Bilde: første side av Holms anmeldelse i Numer, fra Numers facebookside)

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Dublett-serien ferdigstilt

VkQ5KRkjeDen siste utgivelsen i Hordaland kunstsenters Dublett-serie er viet den danske kunstneren Elsebeth Jørgensen, og hennes verk Ways of Losing Oneself in an Image, som ble laget for kunstsenteret og Billedsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen i 2011.

Dublett – Elsebeth Jørgensen inneholder en antologi med nye tekster skrevet av Victoria Durnak, Solveig Greve, Mihnea Mircan, Eivind Røssaak og Joacim Sprung, samt Jørgensens egen kunstnerbok Ways of Losing Oneself in an Image, en omarbeidet versjon av prosjektet som ble utstilt i Bergen. Som redaktør har jeg skrevet bokens innledning, «Med arkivet som terreng».

Dublett – Elsebeth Jørgensen ble lansert på Den Frie Udstillingsbygning i København i februar 2016, med en opplesning av Elsebeth Jørgensens «There may be pictures missing», og på Hordaland kunstsenter i april 2016, da med opplesning også av Victoria Durnak.

Med dette ferdigstilles Dublett-serien, som også inneholder publikasjoner om/av Annette Kierulf og Caroline Kierulf, Toril Johannessen og Pedro Gòmez-Egaña. Serien som helhet er anmeldt på kunstkritikk.no av redaktør Jonas Ekeberg, som blant annet skriver «Kanskje kan man si at Dublett utgjør en gruppeutstilling strukket over fire år. Det er i så fall en av de beste norske gruppeutstillingene på 10-tallet».

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

PHD: Av jord er du kommet, til jord skal du bli…

For en liten stund tilbake be jeg tilbudt en av de syv stipendiatstillingene som ble utlyst ved NTNU før årsskiftet. Jeg gleder meg til å starte perioden som ph.d.-stipendiat 1. februar 2016, etter 8 måneders foreldrepermisjon. Prosjektet jeg skal arbeide med er en videreføring av forskningen jeg har gjort med støtte fra stiftelsen FORART, og kan oppsummeres slik:

Prosjektet«Av jord er du kommet, til jord skal du bli… : En posthumanistisk fundert undersøkelse av relasjonen mellom kunstnersubjekt og materiale i Arte povera-bevegelsens tidlige verker» vil undersøke hvordan de italienske Arte povera-kunstnerne i sine verker fra overgangen til 1970-tallet benytter kunstneriske strategier som på den ene siden kan hevdes å fremheve kunstnersubjektet, men på den annen side kan sies å tildele materialene en mer betydningsfull rolle i verksdannelsen. Spenningsforholdet som etableres mellom kunstnersubjekt og materialer i Arte povera-verkene vil drøftes opp mot forsøkene på å utjevne hierarkiet mellom subjekt og objekt i nyere posthumanistisk teori. Formålet med dette er å bringe nye perspektiver til Arte poveras resepsjonshistorie og å delta i diskusjonen av kunsthistoriske «grunnlagsproblemer» som intensjonalitet, representasjon og verksbegrepet.

bloggen til dekanatet ved Humanistisk fakultet kan man også lese omtaler av prosjektene til de seks andre stipendiatene som skal starte samtidig som meg.

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Arte povera i Norge. Verkets åpninger mot verden

kk_2015_02_highres

Jeg har redigert Kunst og kultur, nr. 2/2015, et temanummer med tittelen «Arte povera i Norge. Verkets åpninger mot verden». Bladet ble lansert på Museet for samtidskunst 21. mai, med en samtale mellom Sabrina van der Ley, Andrea Kroksnes og Ingvild Krogvig. Bladet er nå ute for salg, blant annet på Narvesen og i flere museumsbokhandler. Om man ikke kommer over bladet i butikkhyllene kan man lese alle artiklene på databasen idunn.no:

Min egen innledningsartikkel «Fra Kunstnernes Hus til kunsthistorien»
Karin Hellandsjøs «Arte povera i Museet for samtidskunst»
Bente Kiilerichs «Michelangelo Pistolettos Venere degli stracci»
Maaretta Jaukkuris «Luciano Fabros Il Nido, or how to mediate a revelation»,
Jørgen Lunds «Virkelighetens billedakt. Den billedmessige vending og «fattigsliggjøring» av kunsten»
Min egen «Siste hånd på verket. Giuseppe Penones forhandlinger med omgivelsene». 

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Tilfeldighetens arkitektur

SÅ

I 2010 laget Stian Ådlandsvik og Lutz-Rainer Müller «husskulpturen» You only tell me you love me when you´re drunk på Askøy utenfor Bergen. I etterkant gjorde jeg et intervju med kunstnerne, der de forteller om arbeidet med dette enorme prosjektet. Intervjuet er nå trykket i katalogen You only tell me you love me when you´re drunk, formgitt av Studio von Fuchs und Lommatzsch i Berlin og publisert av Revolver Publishing. Katalogen inneholder også essays av Eran Schaerf, Martin Braathen, Jens Lunde og Norman Klein, og er rikt illustrert med bilder av kunstverkene og fra prosessen bak dem.

Katalogen ble lansert på Kunstnernes Hus 22. mai, og på Halle 14 i Leipzig 4. juni. Min tekst kan leses her på nettsiden på norsk og engelsk.

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Kunst og kultur – temanummer om Arte povera

Den senere tiden har jeg jobbet med litt større, mer langvarige prosjekter enn tidligere. I høst var min viktigste oppgave å skrive en artikkel om Arte povera-kunstneren Giuseppe Penone, med midler fra stiftelsen FORART.

Nå i vinter redigerer jeg et temanummer av tidsskriftet Kunst og kultur, der nettopp Arte povera og respesjonen av denne kunstbevegelsen eller -gruppen i Norge står i fokus. I tillegg til overnevnte artikkel har jeg selv skrevet en innledningsartikkel om Arte povera-visningene på Kunstnernes Hus i 1986 – med god hjelp fra Steinar Gjessing, Husets intendant den gang. I tillegg har jeg invitert Karin Hellandsjø til å skrive om Arte povera-satsningen ved Museet for Samtidskunst sent 80- og tidlig 90-tall; Bente Kiilerich til å skrive om Michelangelo Pistolettos Venere degli stracci, som ble vist på Kunstnernes Hus i 1986; Maaretta Jaukkuri til å skrive om Luciano Fabros verk Il Nido, som hun kuraterte inn i prosjektet Skulpturlandskap Nordland på 90-tallet; og Jørgen Lund til å skrive et bidrag om relasjonen mellom den uttømmende «fattigsliggjøring» av kunsten og interessen for det visuelle i «den billedmessige vending».

Bladet lanseres 21. mai i bokhandelen på Museet for samtidskunst, og programmet vil oppdateres på museets nettsider når det nærmer seg. Som oppvarming kan man ta et besøk i museets Arte povera-utstilling, som åpner allerede i midten av mars.

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Dublett-omtale i Kopenhagen Magasin

Danske Kopenhagen Magasin gir en presentasjon av Dublett-serien på sine nettsider, med omtale og vakre bilder. Under er en smakeprøve, resten kan sees på Kopenhagen Magasin.

Dublett-serien. Foto: Kopenhagen Magasin / Toben Zenth

Dublett-serien. Foto: Kopenhagen Magasin / Toben Zenth

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized